8 Ağustos 2010 Pazar

KARA-HAN (KAYRA-HAN)

Altay Türklerinin inanışana göre gökyüzü tanrıları'nın en büyüğü Kara Han’dır.Karahan göğün 17. katında oturur.Bütün tanrıların babasıdır ve oradan evrenin kaderini tayin eder. Eliade'nin görüşüne göre Karahan dünyanın yaratılışı ve sonu gibi konularda daima ön plandadır.Kara-Han yeryüzünü yarattıktan sonra dokuz dallı bir çam diker ve 16. kata oğlu Ülgen’i oturtur. Kara-Han, dokuz kişinin bu dallardan türemesini, dokuz ulusunda buradan meydana gelmesini ister. Kara-Han, insanoğlunun “ata” ve “ana”sıdır. Şamanlara göre Kara Han’ın Ülgen, Kızagan, Mergen adında üç oğlu vardır.

1 yorum: